20220420 StockholmMCÖ Plåtning av Kristine och Mariangiola

Photo: Amanda Lindgren

Photo: Amanda Lindgren