ReCorda

ReCorda är en nystartad flöjtkvartett med Joel Nyman, violin, Nina Söderberg, viola och Frida Bromander, cello. Kvartetten utgår ifrån W.A. Mozarts kvartetter för flöjt och stråktrio, och vandrar därifrån vidare mot både äldre och nyare tongångar genom sin kvartettklang.


Recension från konsert i juli 2014:

ReCorda recension

ReCorda recension

Mer info om ReCorda finner Ni här:
ReCorda